+34 932917739 - Tecno-med Ingenieros SL NIF: ES B60945292 info@tecno-med.es

10.15 – 11.45 h Taula Rodona 1. El repte de la integració de la mHealth 
Modera: Sra. Imma Grau
– El repte. Sra. Imma Grau, Hospital Clínic Barcelona
– PRO I CON de mHealth en el seguiment de pacients. Sr. Hugo López, HCB
– Condicions a demanar a les Apps per a la intergració . Sr. Xavier Canals-Riera, Tecno-med Ingenieros
– Com connectar per a produir coneixemnt. Sr. Raimundo Lozano, HCB