+34 932917739 - Tecno-med Ingenieros SL NIF: ES B60945292 info@tecno-med.es

Interesante jornada organizada por las tres universidades de Barcelona que dan el grado de ingeniería biomédica conjuntamente con las organizaciones FENIN y HeathTech Cluster el 8 de mayo en el Campus de la Ciutadella de la UPF.

Programa

  • 8.00-8.45h Registre de participants i entrega de documentació
  • 8.45-9.00h Inauguració del Fòrum a càrrec de representants acadèmics i institucionals de la Universitat Pompeu Fabra
  • 09.00-09.15h Breu descripció dels perfils dels Graus en Enginyeria Biomèdica. Dr. Jérôme Noailly (UPF), Dr. Daniel Navajas (UB) i Dra. Beatriz Giraldo (UPC)
  • 09.15-09.30h Presentació de les empreses patrocinadores
  • 09.30-09.45h «Salt del món acadèmic al món professional», a càrrec d’Andrea Hita Ardiaca, alumni d’Enginyera Biomèdica de la UPF (promoció 2015) i Biomedical Data Scientist a Cytel
  • 09.45-10.15h Conferència: «El paper dels enginyers biomèdics des del punt de vista clínic». A càrrec de Jordi Monfort Faure, cap de Servei de Reumatologia, Parc de Salut Mar, Barcelona
  • 10.15-10.45h Conferència: «L’enginyeria biomèdica per millorar la interpretació de les imatges mediques». A càrrec de Gaspar Delso, Senior Scientist a GE Healthcare
  • 10.45-13.45h Networking entre empreses i estudiants/graduats i coffee-break 
  • 14.00h Fi de la jornada

inscripción: https://eventum.upf.edu/event_detail/29359/tickets.html

mas información:  email j.lopez@fenin.es  teléfono  619 72 63 57